29.8.06

A crise do medo: uma outra perspectiva...

Investigadores da Univesitat Pompeu Fabra e do Instituto Valenciano de Investigacións Económicas colaboraron para a realización dun estudo sobre as características da inserción laboral dos mozos a nivel de todo o Estado. O informe fai peneira dos datos recollidos en dúas ducias de cidades, entre elas a de Vigo, e avalía as preferencias da mocidade á hora de buscar traballo.

Destaca da análise a clara preferencia que os novos amosan pola posibilidade de convertérense en funcionarios da administración, o 65% do total, fronte á posibilidade de obteren traballo nunha empresa relacionado directamente coa súa formación. Os investigadores preguntáronlles de xeito concreto aos mozos e mozas o que decidirían no caso de teren que escoller entre un traballo con contrato indefinido e soldo de 1.200 euros, ou praza de funcionario con idéntico salario, atopando que apenas o 20% escolleron a opción da empresa privada, cun 13% ao que lle daba igual, escollendo o resto a opción da administración.

Os investigadores subliñan a resistencia á flexibilidade laboral dos mozos, que no 77% dos casos non están dispostos a saír da cidade onde viven para traballar noutro lugar, e indican que as taxas de mobilidade xeográfica son ben diferentes a outros países europeos, tanto á hora de mudar domicilio como de estudar. Os investigadores explican que nos últimos anos se ampliou o rexeitamento dos mozos e mozas a calquera aspecto laboral que implique flexibilidade, de xeito que mesmo diminuiu a porcentaxe dos que prefiren "un traballo que estea algo por riba da cualificación coa que chegan, é dicir que supoña un reto".
A juventude espanhola está, pelo que se lê, com aversão a qualquer risco e tem como sonho ser funcionário público. Perspectiva no mínimo sombria. Como diriam os outros, "No future".