26.12.05

A esquerda guevarista e o branqueamento do terrorismo