16.8.06

Sobre o complexo de esquerda nos media (1)